VISIE

De kracht van Vastinvest BV ligt in het coördineren van activiteiten uit het volledige spectrum van het planontwikkeling en realisatie traject. Vastinvest BV opereert daarbij op het snijvlak tussen vastgoedontwikkelaar en projectmanagement bureau. Daarbij wordt ernaar gestreefd de honoraria van de te betrekken ontwerpende en adviserende partijen niet te willen korten, maar wel de kwaliteit te vragen die verwacht mag worden. Het stimuleren tot integrale samenwerking tussen ontwerpende disciplines vormt de essentie van het opereren van Vastinvest BV.

De ideeën van de opdrachtgever tegen het licht houden. Een plan wegen op alle mogelijkheden, maar ook op de onmogelijkheden. Voor Vastinvest BV zijn dit de initiële en creatieve stappen om scenario's te schetsen en een ontwikkelingsstrategie te kunnen formuleren. Dit is de noodzakelijke basis om in een later stadium het idee werkelijkheid te kunnen maken. Om van deze ideeën een realiseerbaar project te maken, zetten wij het idee om in een ontwikkelingsstrategie. Het doorlopen van een creatief proces is het middel om daar te komen.