STRATEGIE

De rol die wij bekleden is die van spil in het proces. Wij opereren hierin niet solitair, maar formuleren samen met de opdrachtgever de doelen, waarbij bedrijfsfilosofie en -strategie voorop staan. Wij analyseren voortdurend kansen en risico's en houden de toekomstige ontwikkelingen nauwlettend in het oog. In deze prille fase voeren wij bij voorkeur een haalbaarheidsonderzoek uit, waarin wij aandacht schenken aan marktpotentie, omgevingsfactoren en samenwerkingsvormen. Wij sluiten deze fase af met een ontwikkelingsstrategie. Hierin formuleren wij, samen met de opdrachtgever, de projectdoelen en -middelen, zetten de projectorganisatie op en stellen beslismomenten vast. In deze fase leggen wij de nadruk op:

- Haalbaarheidsanalyse;
- Locatieonderzoek;
- Juridische en planologische voorwaarden;
- Voor- en nadelen van kopen - huren - leasen;
- Samenwerkingsvormen;
- Stichtingskostenberekeningen.