BOUW MANAGEMENT

Vastinvest verzorgt een optimale bouwbegeleiding voor, tijdens en na uw bouwactiviteiten met een sterke focus op duurzaam bouwen. Strakke sturing door ervaren projectmanagers worden bouwprojecten succesvol opgeleverd. Projectmanager begeleiden bij het realiseren van ambities binnen afgesproken projectkaders van kwaliteit, tijd en geld. In de voorbereidingsfase is er overleg met diverse bouwpartners, ten aanzien van voorstellen van de aannemer. Beoordeling van het bestek, termijnen en het meer- en minderwerk. Er is specifieke kennis van juridische en organisatorische zaken, techniek en financiën. Als directievoerder hebben wij een leidinggevende taak. Als directievoerder worden de contractuele afspraken, welke zijn vastgelegd in de contractstukken, gecontroleerd. Tijdens de bouwvergaderingen conformeren partijen aan de procedures, om het project in kwaliteit, tijd en budget te controleren.