PROCES MANAGEMENT

Procesmanagement is het begeleiden, ondersteunen en faciliteren van processen. Door onze jarenlange ervaring met huisvestingsprojecten en onze inhoudelijk expertise zijn wij in staat de bestuurlijke, juridische, markt technische en financiële mogelijkheden, beperkingen en risico's voor de opdrachtgever inzichtelijk te maken.

Met onze kennis van contracten maken wij waterdichte afspraken. Wij boeken tijdwinst door steeds een stap vooruit te denken en daarnaar te handelen. Zo bekorten wij bijvoorbeeld de tijd die gemoeid is met het aanvragen van Ruimtelijke Ordening procedures, vergunningen of het aanbesteden van opdrachten. Vastinvest bevordert de procesgang tijdens het gehele huisvestingtraject en maakt het voor u inzichtelijk.